Kandidatka za predsednico republike Slovenije Sabina Senčar dr. med. ni prejela COVID dodatkov!

»Koliko covid dodatka ste prejeli?«

Sem zdravnica specialistka, zaposlena v lastni zasebni ginekološki ambulanti, ki nima koncesije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). To pomeni, da nimam statusa zaposlene v mreži javne zdravstvene službe oziroma nisem javni uslužbenec v širšem pomenu besede.

Posledično nisem bila upravičena do »covid dodatkov« za zdravstvene delavce, ki so bili črpani iz proračuna Republike Slovenije, in katere so urejali predpisi v času razglašene epidemije Covid-19, kot na primer Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP), ki je urejal dodatke za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, in Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), oziroma njen 39. člen, kjer je zaposlenim javnim uslužbencem ob razglašeni epidemiji pripadal epidemični dodatek za delo v rizičnih razmerah.

Še več, v času rizičnih razmer, ne samo da nisem prejela t.i. zdravniškega covid dodatka, temveč ravno nasprotno. Državi sem bila pripravljena nuditi svoj čas in energijo prostovoljno in brezplačno. Svojo pomoč sem v času epidemije ponudila pristojnim inštitucijam, ko se je javno govorilo, da so zdravniki in zdravstveni delavci na robu zmogljivosti. Na žalost se na moje pozive nihče ni odzval. Mojo razlago si lahko ogledate na https://sabinasencar.si/onemogoceno-prostovoljstvo/

Dodaj odgovor