Nova pridobitev ! Otvoritev prenovljene knjižnice Fakultete za zdravstvene vede v Mariboru !

Knjižnica z novimi prostori zagotavlja odlične delovne pogoje zaposlenim in odlično počutje študentom in drugim uporabnikom. Je prostor za študij, poučevanje ter raziskovalno delo.

DSC_1530

Študentom omogoča individualni študij, skupinski študij, uporabo elektronskih storitev knjižnice, pisanje poročil, esejev in drugih del. Knjižnica ima bogato zbirko knjižnega gradiva, ki omogoča študentom pridobivanje znanj s področja izbranega študija. Je prostor navdiha in ustvarjalnosti v akademskem okolju.

Knjižnica s svojo knjižnično-informacijsko dejavnostjo nudi podporo pedagoškemu in znanstvenoraziskovalnemu delu fakultete. Odlično opravlja svoje poslanstvo pri informacijskem opismenjevanju uporabnikov knjižničnih storitev, z močno vpetostjo v študijske programe, z izdelavo bibliografij visokošolskih učiteljev – raziskovalcev in nenazadnje s podporo samostojnemu in vseživljenjskemu učenju.

Dodaj odgovor