Predsednik Borut Pahor vročil odlikovanja

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob državnem prazniku dnevu suverenosti, na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja.

Milan Bolkovič, Miroslav Debelak, Milan Kangler, Robert Kešpert, Franc Krenčnik, Dimitrij Lokovšek in Diverzantska skupina 6. pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe Nova Gorica so prejeli častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. V imenu Diverzantske skupine 6. pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe Nova Gorica je odlikovanje prevzel tedanji poveljnik skupine polkovnik Srečko Lisjak.

Ljubljana, predsedniska palaca. Predsednik republike Borut Pahor je na posebni slovesnosti vrocil drzavna odlikovanja.

Skupina policistov varnostnikov Urada za varovanje oseb in objektov Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije je prejela častni znak svobode Republike Slovenije za pripravo in delovanje v varnostno zahtevnih in tveganih nalogah v letih 1994 do 1996 pri obrambi svobode ter uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. V imenu odlikovane skupine policistov varnostnikov je odlikovanje prevzel mag. Zlatko Bešker.

Ljubljana, predsedniska palaca. Predsednik republike Borut Pahor je na posebni slovesnosti vrocil drzavna odlikovanja.

Vod vojaške policije 5. pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe je prejel častni znak svobode Republike Slovenije za izredne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije. V imenu voda vojaške policije 5. pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe je odlikovanje prevzel višji praporščak Andrej Jurjevič.

Utemeljitve: https://bit.ly/3suJU5i

Dodaj odgovor