Izveden peti popis osnovnih živil

Rezultati petega popisa, izvedenega 10. 11. 2022, kažejo, da se je povprečna vrednost najcenejše nakupne košarice, v primerjavi s predzadnjim popisom rahlo povišala, in sicer za 0,49 evra, oziroma za 1,2 %. Večina cen je torej ostala nekoliko nad ravnijo, zabeleženo v času četrtega popisa. Do vključno četrtega popisa je bilo možno zaznavati padanje povprečne vrednosti najcenejše nakupne košarice. Rezultati petega popisa so že objavljeni na spletni strani Naša super hrana.

Pogled na roko, ki v rokah drži košarico polno živil.
Košarica živil | Avtor Falk 44/Shutterstock.com

V celotnem obdobju spremljanja cen (primerjava med 13. 9. in 10. 11. 2022) se je vrednost povprečne najcenejše košarice osnovnih živil znižala za 15,36 % oziroma za 7,66 evra. V času zadnjega popisa so se vrednosti najcenejših nakupnih košaric znižale pri dveh trgovcih, pri ostalih štirih pa se je vrednost košarice rahlo povečala.   

V primerjavi s četrtim popisom se je cena povprečne najcenejše košarice povišala za 0,49 evra, kar pomeni povišanje za 1,18 %, medtem ko se je razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo najcenejše nakupovalne košarice zmanjšala za 1,11 evra (16 %). Pri četrtem popisu je namreč razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo košarice znašala 6,92 evra, medtem, ko razlika na zadnjem popisu znaša 5,81 evra. Povprečna vrednost košarice v petem popisu znaša 42,23 evra, kar je za 0,9 % (0,39 evra) višja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice pri četrtem popisu (41,84 evra).

Pregled izbire izdelkov glede na poreklo razkriva, da večina trgovcev ponuja pretežno slovenske izdelke. Pri tem najbolj izstopajo goveje meso, jajca in jogurt, ki so pri vseh trgovcih izključno slovenskega porekla. Tudi piščančje in svinjsko meso, krompir, jabolka, moka in kruh so pri večini trgovcev slovenskega porekla. Največ izdelkov s poreklom iz EU se nahaja v kategorijah sladkorja, testenin, masla in sira.

Dodaj odgovor