Minister Uroš Brežan si je ogledal odlagališče Suhadole v Komendi

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan si je ogledal odlagališče Suhadole v Komendi. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) meni, da bo Komisijo v naslednjem poročilu že lahko obvestilo o izpolnitvi vseh obveznostih iz Direktive in izvršili sodbo Sodišča Evropske unije za vseh 21 obravnavanih odlagališč.

Minister Uroš Brežan podaja izjavo za medije ob ogledu odlagališča Suhadole
Minister Uroš Brežan podaja izjavo za medije ob ogledu odlagališča Suhadole | Avtor Ministrstvo za okolje in prostor1 / 3

Ob ogledu je minister Brežan poudaril: »Reševanje problematike zapiranja odlagališča Suhadole je bilo izjemno zahtevno. Saj so bila mnenja  upravljavca odlagališča in lastnikov zemljišč, ki so tudi stranski udeleženci v upravnem postopku, nasprotujoča.  V mojem mandatu smo s sodelavci na okoljskem ministrstvu, z Občino Komenda in z lastniki zemljišč intenzivirali dialog s ciljem najti zakonito kompromisno rešitev.«

Naj spomnimo, da je Sodišče Evropske unije 28. novembra 2018 Republiki Sloveniji izdalo ugotovitveno sodbo zaradi neizpolnitve obveznosti iz Direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Slovenija namreč za 21 odlagališč do 16. julija 2009 ni sprejela ustreznih ukrepov za njihovo zaprtje.

Že v letu 2020 so upravljavci 20 odlagališč izvedli vse obveznosti, s čimer so bile zahteve iz navedene sodbe v predvidenem roku izvršene. Odprto je ostalo le zapiranje odlagališča inertnih odpadkov Suhadole v upravljanju Občine Komenda.

Ker upravljavec ni pridobil ustreznega okoljevarstvenega dovoljenja, je inšpektorat izdal odločbo, s katero je prepovedal izvajanje dejavnosti odlagališča in zahteval odstranitev vseh odpadkov. Zavezanec v predpisanem roku ni odstranil odpadkov, zato se  zoper njega vodi izvršilni postopek. Izdan je bil tudi sklep o založitvi stroškov za izvedbo izvršbe, in ker zavezanec sam ni založil sredstev za izvedbo izvršbe, je davčni organ zoper njega opravil tudi denarno izvršbo.

MOP je z Občino Komenda in z lastniki zemljišč intenziviralo dialog s ciljem najti zakonito kompromisno rešitev. Končni dogovor obsega delno odstranitev odloženih odpadkov s parcel stranskih udeležencev ter rekonstrukcijo odlagališča na parcelnih številkah v lasti upravljavca odlagališča. Tako je upravljavec odlagališča pripravil vso zahtevano dokumentacijo in vložil novo vlogo, ki jo je ministrstvo proučilo ter 18. oktobra 2022 izdalo odločbo, s katero je potrdilo predlog za izvedbo ukrepov za izvršitev inšpekcijske odločbe ter izdalo okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča inertnih odpadkov Suhadole za čas zapiranja in po njegovem zaprtju.

Občina Komenda je na podlagi prejete odločbe že izvedla tudi javni razpis ter izbrala izvajalca za izvedbo rekonstrukcije in zapiralnih del na odlagališču ter z izbranim izvajalcem podpisala izvajalsko pogodbo. Z deli so že začeli. Izvedena dela pa morajo biti v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe.

Glede na doseženo kompromisno rešitev za odlagališče Suhadole, izdano odločbo ter sklenjene pogodbe z izvajalcem ministrstvo meni, da bo Komisijo v naslednjem poročilu že lahko obvestili o izpolnitvi vseh obveznostih iz Direktive in izvršili sodbo Sodišča EU za vseh 21 obravnavanih odlagališč.

Dodaj odgovor