BLIŽA SE KONEC TRAGIČNIM PODOBAM ZAPUŠČENIH IN TRPINČENIH ŽIVALI

Socialni demokrati so v prejšnjem mandatu predlagali in tudi aktivno sodelovali pri nujno potrebnih zakonodajnih spremembah s področja zaščite živali, ki so bile:

  • sprejeta sprememba Stvarnopravnega zakonika, po kateri živali niso več tretirane kot stvari, temveč čuteča živa bitja,
  • sprejete spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju, s katerimi se je določila prepoved izvršbe na hišne ljubljenčke in
  • sprejete spremembe Zakona o zaščiti živali ter druga določila v prid večje zaščite živali.

Navkljub potrebnim, a še vedno nezadostnim zakonodajnim spremembam, pa Socialni demokrati, s poslanskimi pobudami in vprašanji, pristojna ministrstva še vedno opozarjajo na številne zakonske manke, ki še vedno odražajo tragične podobe zapuščenih, mučenih in trpinčenih živali, o čemer poročajo mediji in na katere opozarjajo društva za zaščito živali.

Zato so v poslanski skupini SD pripravili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, ki:

  • določa ustanovitev centralnega zavetišča za živali (predvsem za odvzete rejne in domače živali), saj trenutno vseh teh živali ne moremo namestiti nikamor in so prepuščene dobri volji prostovoljcev,
  • uvaja popolno prepoved privezovanja psov na verige, jeklenice in druge oblike priveza, ki bi psom omejevali prosto gibanje,
  • prepoveduje zadrževanje ter nastanitev živali v premajhnih prostorih brez možnosti prostega gibanja, ki ga posamezna žival potrebuje,
  • podeljuje pristojnost društvom v javnem interesu, da lahko ta v primeru ugotovljenih kršitev zakona živali začasno ali trajno odvzamejo lastniku,
  • določa, da se stroški oskrbe živali v zavetiščih porazdelijo po načelu: 50 % stroškov krijejo občine oziroma imetniki zavetišč, 50 % pa država oziroma resorno ministrstvo, po preteklih treh mesecih od nastanitve živali v zavetiščih pa stroške oskrbe živali v zavetišču v celoti prevzame država,
  • ureja položaj terapevtskih živali.

Predlagane rešitve v predlogu Zakona o zaščiti živali so Socialni demokrati poslali v koalicijsko usklajevanje pristojnemu ministrstvu ter koalicijskima partnericama. Ker so živali skrb vseh nas, si Socialni demokrati želimo široke razprave s vsemi deležniki, ki bi predlog zakona morebiti še lahko izboljšali, tako da bo predlog zakona vložen po rednem postopku, rešitve pa bodo predstavljene tudi na javni predstavitvi mnenj v Državnem zboru.

Poslanka mag. Meira Hot je ob vložitvi predloga v koalicijsko usklajevanje pojasnila, da je odnos do živali ogledalo vseh nas. »Zato tudi vsi skupaj in vsak posebej nosimo odgovornost – ko smo še vedno priča alarmantnim prizorom mučenih živali – narediti vse, kar je v naši moči, da se živali zaščiti pred takšnimi dejanji,« je poudarila Hot.

»Ne gre več za klišejske opredelitve ali imamo živali radi ali ne, ne gre več za žal še vedno pogosto videna dejanja prestiža, kdo je bolj ali manj zaslužen za večjo zaščito živali, kdo bolj glasen v besedah: živali je treba zaščititi. Ob vsem kar vemo, vidimo in na kar nas opozarjajo društva za zaščito živali gre danes samo še za dejanja! Kot poslanci, ki imamo v rokah škarje in platno pri spreminjanju zakonodaje, je edino prav, da to problematiko naslovimo konkretno, z zakonskimi spremembami. Komu zvoni? Vsem nam. In živalim, ki nimajo svojega glasu, le trpljenje ob nevednosti, žal tudi aroganci in brezbrižnosti, ki jih moramo v čim večji meri prav s potrebnimi spremembami področne zakonodaje nemudoma ustaviti!« je zaključila poslanka Hot.

Dodaj odgovor