Mag. Karmen Furman: Ministrstvo za finance naj zagotovi ponovno odprtje finančne pisarne v Slovenski Bistrici

S tem, ko se ukinja finančna pisarna v Slovenski Bistrici se prebivalke in prebivalce, ki živijo na območju upravne enote Slovenska Bistrica postavlja v depriviligiran položaj, in sicer z vidika dostopnosti do storitev Finančne uprave RS.

Poslanka mag. Karmen Furman je na ministra za finance Klemna Boštjančiča naslovila pisno poslansko pobudo glede finančne pisarne v Slovenski Bistrici.

Celotno poslansko pobudo objavljamo v nadaljevanju.

Direktor Finančnega urada Maribor je v dopisu Delovanje finančne pisarne na območju občine Slovenska Bistrica, št. 023-169/2023-3, z dne 6. 3. 2023, ki ga je naslovil na Ministrstvo za javno upravo in Občino Slovenska Bistrica navedel, da je v času izrednih razmer zaradi epidemije Covid-19 poslovanje davčnih zavezancev s Finančno upravo RS potekalo pod posebnimi pogoji in pisarne niso delovale, prilagojen je bil tudi obisk na sedežih finančnih uradov. Izkušnje poslovanja v tem obdobju pa naj bi pokazale, da delovanje pisarne ni potrebno in z vidika stroškov in koristi ni racionalno, zato pisarna v Slovenski Bistrici ni bila ponovno odprta. Prav tako pa ni predvideno ponovno odprtje finančne pisarne v Slovenski Bistrici, kljub temu, da Finančni urad Maribor ni plačeval najemnine, saj je Občina Slovenska Bistrica Finančnemu uradu Maribor brezplačno oddajala dve pisarni v svoji stavbi.

Finančna uprava RS je uvedla finančne pisarne kot metodo dela za sprejem vlog, izdajo potrdil ter informiranje fizičnih oseb že leta 2013. Finančni urad Maribor obsega območja upravnih enot Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše in Slovenska Bistrica. S tem, ko se ukinja finančna pisarna v Slovenski Bistrici se prebivalke in prebivalce, ki živijo na območju upravne enote Slovenska Bistrica postavlja v depriviligiran položaj, in sicer z vidika dostopnosti do storitev Finančne uprave RS. Gre namreč za ukinitev finančne pisarne v občini, ki je ena izmed največjih občin v RS, ki nima statusa mestne občine in je namenjena prebivalkam in prebivalcem Upravne enote Slovenska Bistrica ter je ob Občini Slovenska Bistrica pristojna tudi za območje Občine Poljčane, Občine Makole in Občine Oplotnica, t. j. za približno 40.000 občank in občanov. Prav tako pa so navedbe direktorja Finančnega urada Maribor, da delovanje ni potrebno, saj z vidika stroškov in koristi ni racionalno zgolj pavšale in brez konkretnih utemeljitev ter primerjav z delovanjem ostalih finančnih pisarn v Republiki Sloveniji.

Izhajajoč iz navedenega Ministrstvu za finance predlagam, da v sklopu svojih pristojnosti, Finančna uprava RS je namreč organ v sestavi Ministrstva za finance, ponovno preuči potrebe po delovanju finančne pisarne v Slovenski Bistrici in zagotovi njeno ponovno delovanje oziroma odprtje ter s tem omogoči prebivalkam in prebivalcem, ki živijo na območju upravne enote Slovenska Bistrica nemoten dostop do storitev Finančne uprave RS.

Dodaj odgovor