Predsednik vlade: Razvojnemu projektu GREMO namenjamo do 200 milijonov evrov državne podpore

Premier dr. Robert Golob se je z ministri udeležil strateške razvojne konference Misije GREMO, ki jo je označil za enega ključnih razvojnih projektov za slovensko gospodarstvo. GREen MObility, torej Misijo zelene in digitalne preobrazbe slovenske avtomobilske industrije, je kot vzorčen primer povezovanja gospodarstva, znanosti in države prepoznala tudi Vlada Republike Slovenije. Predsednik vlade je tako v njenem imenu podpisal zavezo o strateškem partnerstvu s slovenskim avtomobilskim grozdom.

Predsednik vlade Robert Golob je nagovoril udeležence konference
Predsednik vlade Robert Golob je nagovoril udeležence konference | Avtor Nebojša Tejić/STA1 / 5

“Vlada z vlaganjem v inovacije misli zelo resno. V inovacije na tistih področjih, kjer je Slovenija najboljša in lahko doseže najvišjo dodano vrednost. Z zviševanjem dodane vrednosti in povečevanjem zaposlenosti zvišujemo tudi standard, na katerem temelji celotna družba,” je po podpisu dogovora poudaril dr. Golob. Podpisniki zaveze so si enotni, da Slovenija za dvig konkurenčnega položaja na globalnem trgu nujno potrebuje partnerstvo med državo, znanostjo in gospodarstvom. Treba je okrepiti tudi dodatna vlaganja v raziskave in razvoj ter industrializacijo novih rešitev. S tem bo naša avtomobilska industrija ob aktivni podpori vlade lahko uspešno uresničevala cilje Misije GREMO ter bistveno pripomogla k razvoju države.

Predsednik vlade je dodal, da gre pri 200 milijonih evrov za razvojni projekt GREMO za dopolnitev drugih državnih naložb v avtomobilsko industrijo. Po njegovi oceni bo Misija GREMO s svojo uspešnostjo poleg tega počrpala še dodatna sredstva. Država ima sicer velike načrte tudi pri razvoju polnilne infrastrukture za elektrificirana vozila.

Dr. Golob je še izpostavil, da naš bruto domači proizvod temelji na industriji, zato moramo njeni preobrazbi dati tako pomembno težo. Prepričan je, da je avtomobilska industrija z vidika tehnologije ter digitalne in zelene preobrazbe izjemno propulzivna panoga: “Misija GREMO temelji na konkretnih rezultatih. Gradi na znanju, brez znanja pa ni napredka. Dejstvo, da so se naša podjetja v slovenski avtomobilski grozd uspela povezati sama in brez prisile pa je tisto, kar redko kdo v Sloveniji, pa tudi v Evropi, zmore. To je zame največja vrednost, ki jo prepoznavam v Misiji GREMO.”

Z Misijo GREMO slovenska avtomobilska industrija kaže jasno strategijo in ambicioznost prihodnjega razvoja. Največji poudarek daje pospešenemu prehodu v elektromobilnost, to je prehodu iz proizvodnje komponent in sistemov za motorje z notranjim zgorevanjem v razvoj in proizvodnjo komponent, sistemov in tehnologij za električna in elektrificirana vozila. Svojo konkurenčnost povečuje s pospešeno digitalizacijo, robotizacijo in avtomatizacijo ter pomembnim zniževanjem okoljskega odtisa proizvodnih in poslovnih procesov. S tem naša avtomobilska podjetja v svojih segmentih dosegajo ključne preboje in vodilne tržne pozicije na globalnem trgu. Ker gre za prvi tovrsten skupni razvojni načrt celotne gospodarske panoge v Sloveniji in služi za vzor ostalim industrijam, Misijo GREMO podpira tudi vlada. Ta se je že lani seznanila s smelimi načrti te industrije.

Predvsem pa je avtomobilska industrija povezala znanost in gospodarstvo ter na povsem novih temeljih skupnega ciljnega razvoja že vzpostavila štiri velike raziskovalno-razvojne projekte velikih konzorcijev, kjer ob vodilni vlogi velikih podjetij intenzivno sodelujejo tudi mala in srednja podjetja ter raziskovalne institucije.

Ciljni poslovni rezultati do leta 2030 jasno kažejo na nadaljnjo stabilno rast slovenske avtomobilske industrije. Prodaja bo tako s 3,6 mrd EUR v letu 2019 oziroma 5,1 mrd EUR v letu 2022 zrasla na 7,8 mrd EUR do leta 2030. Dodana vrednost na zaposlenega se bo povečala s 45.300 EUR v letu 2019 oziroma s 60.000 EUR v letu 2022 na 90.000 EUR v letu 2030. Do leta 2030 se bo število zaposlenih povečalo z današnjih 20.000 na 24.000. Ob doseganju odličnih poslovnih rezultatov se bodo povečala tudi vplačila v državno blagajno z zdajšnjih 220 mio EUR na 350 mio EUR v letu 2030.

Dodaj odgovor