Zasedanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov na Bledu

Na Bledu se je zaključilo 69. redno zasedanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov (International whaling comission-IWC), ki skupaj z zasedanji drugih strokovnih delovnih teles IWC potekalo od 24. aprila.

Slika udeležencev v dvorani

Dogodek  je že petič potekal na Bledu, in sicer v organizaciji Sekretariata IWC in ob podpori Ministrstva za naravne vire in prostor ter Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. V Mednarodni komisiji za kitolov je zastopanih 87 držav sveta, Slovenija je njena članica od leta 2006.

Znanstveni odbor Mednarodne komisija za kitolov je organ, ki pripravlja strokovne predloge in podlage za Mednarodno komisijo o kitolovu. Znanstveni odbor med drugim ugotavlja velikosti svetovnih populacij kitov in delfinov ter njihovo gensko pestrost, podaja strokovno mnenje o primernosti višine kvot za določene oblike kitolova in se ukvarja z varstvom kitov in delfinov, obravnava pa tudi opazovanja kitov in številne teme s področja okoljskih tem, pri čemer nudi znanstveno podporo Odboru za ohranjanje te komisije. V zadnjih letih so prevladujoča področja slednjega tudi zmanjševanje vplivov podvodnega hrupa, onesnaževanja, vključno s plastiko na kite in delfine, zmanjševanje prilova in zapletanja v ribiške mreže ter zaščitena območja za kite in delfine.

Delo Znanstvenega odbora trenutno vodi Brazilija, zasedanja na Bledu pa se je udeležilo preko 180 udeležencev iz 45 držav, tudi strokovnjaki Morigenos iz Slovenije. Na današnjem zaključnem dogodku je sodelovala tudi vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za naravo dr. Katarina Groznik Zeiler. 

Dodaj odgovor