Na obisku v Sloveniji minister za kmetijstvo Severne Makedonije

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko na dvodnevnem obisku gosti ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Severne Makedonije Ljupča Nikolovskega. Ministra sta delovni obisk danes začela z dvostranskim pogovorom, kjer sta se osredotočila na področja gozdarstva, mladih in kmetijstva, zadružništva ter šolske prehrane.

minister in ministrica se rokujeta in gledata v kamero
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Severne Makedonije Ljupčo Nikolovski | Avtor Bor Slana/STA1 / 3

Po dvostranskem pogovoru je ministrica Irena Šinko v izjavi za medije uvodoma izpostavila dobre prijateljske odnose med državama. »Slovenija in Severna Makedonija sta prijateljski državi in že daljše obdobje izmenjujemo izkušnje na področju gozdarstva, razvoju podeželja in kmetijstva.« Ministra sta se pogovarjala o gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji. Izpostavila sta potrebo zakonske ureditve za bolj učinkovito gospodarjenje tudi s pomočjo prenove zakonodaje o gospodarjenju z gozdovi, kar je potrebno tako v Sloveniji kot v Severni Makedoniji. Ministra sta se dogovorila za sprotno izmenjavo izkušenj.

Naslednja pomembna tema pogovora je bila vloga mladih na podeželju, kjer imata državi podobne probleme in s tem povezane izzive. »V Sloveniji je povprečna starost nosilcev kmetijskih gospodarstev okrog 62 let, mladih, ki se odločajo za prevzem kmetij, je dejansko zelo malo – samo 5 % je takih, ki so mlajši od 40 let. Zato moramo v to področje vložiti še več truda, tudi z novim strateškim načrtom skupne kmetijske politike tako, da privabimo mlade za prevzem kmetij. Posledično to pomeni tudi povečano samooskrbo s hrano,« je izpostavila ministrica Irena Šinko. Makedonskemu kolegu je orisala organiziranost Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM), ki je organizirana kot nevladna organizacija in kot partner Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) sodeluje pri pripravi dokumentov, zakonov in podzakonskih predpisov. Ministrstvo z ZSPM organizira tudi različne ekskurzije, posvetovanja in prenos znanja na mlade. MKGP delovanje Zveze slovenske podeželske mladine tudi financira.

Tretja tema pogovora je bila organiziranost zadružnega sistema. Ministrica Irena Šinko je ob tem povedala: »Zakon o zadrugah je bil v Sloveniji sprejet leta 1992, prenovljen je bil že šestkrat, vendar menimo, da je potreben temeljite prenove in tega se bomo morali lotiti.« Ministrica je še dodala, da sta se z ministrom Nikolovskim dogovorila, da bo na teme upravljanja s kmetijskimi zemljišči, zadružništva in izmenjave mnenj med mladimi letos jeseni organizirano dodatno posvetovanje z izmenjavo izkušenj med vsemi deležniki.

Zadnja tema pogovora med ministroma je bilo področje šolske prehrane. Minister Ljupčo Nikolovski je predstavil način organiziranja nakupa sadja za osnovne šole v lanskem letu ter za vrtce v letošnjem letu in kako s tem mlade spodbujajo k zdravi prehrani. Ministrica Irena Šinko pa je ob tem predstavila projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo letos v Slovenji potekal že trinajstič. Tega je minister izpostavil kot primer dobre prakse, ki bi ga želeli podrobneje spoznati in tudi pri njih najmlajše učiti o pomenu uživanja lokalne hrane.

Minister Ljupčo Nikolovski je nadalje v izjavi za medije najprej povedal, da sta Slovenija in Severna Makedonija prijateljski državi in lahko črpata izkušnje na mnogih področjih. »Kmetijski sektor je ključen za razvoj vsake države, področje prehane je izjemnega pomena v današnjih kriznih razmerah. Soočamo se z velikimi izzivi, kjer bi izpostavil podnebne spremembe, ki močno vplivajo na kmetijsko pridelavo. Zato bi morali imeti gozdovi kot dobrina splošnega pomena v naših politikah poseben pomen kot eden od dejavnikov za uspešen zeleni prehod. Slovenija je v EU razglašena za eno najbolj zelenih držav in je naš zgled, zato bomo nadaljevali sodelovanje v okviru skupnega akcijskega načrta sodelovanja med ministrstvoma tako na področju gozdarstva, kot tudi na vseh danes omenjenih področjih.«

Minister Nikolovski je izpostavil željo po dragocenem strokovnem sodelovanju Slovenije pri projektu, ki ga Severna Makedonija izvaja s podporo EU, gre za celotno reformo gozdarstva in reorganizacijo podjetja Državni gozdovi, kar naj bi pripomoglo k bistvenemu izboljšanju stanja na področju gozdov. Glede mladih kmetov in njihove vključenosti v kmetijstvo pa je minister povedal, da je »slovenska zgodba na tem področju posebej uspešna, zato bomo danes obiskali nekaj kmetij mladih kmetov, ki uporabljajo sodobno tehnologijo, digitalizacijo in imajo inovativne izkušnje.« Severna Makedonija želi okrepiti tudi vlogo in pomen zadrug ter delež mladih kmetov v njih. Dodal je tudi, da je glede razvoja kmetijstva Severna Makedonija tudi s pomočjo izmenjave izkušenj s Slovenijo postala vodilna v izkoriščanju sredstev sklada IPARD II.  Minister Nikolovski je ob zaključku izjave izpostavil tudi pomen vinarstva v Severni Makedoniji.

V nadaljevanju današnjega obiska se bosta ministrica Šinko in minister Nikolovski srečala s predstavniki Zveze slovenske podeželske mladine. Pogovor bo tekel o poljedelstvu in digitalizaciji na kmetijah. Kot primer dobre prakse si bosta ministra ogledala ekološko kmetijo Jake Kastelica, nosilca dopolnilne dejavnosti na Malem Vrhu (občina Mirna Peč) ter vinogradniško in živinorejsko kmetijo mlade kmetice Vesne Brajer v Zgornjih Vodalah (občina Tržišče). Na tej kmetiji se bosta srečala tudi s člani Društva podeželske mladine Mirna Peč in Društva podeželske mladine Krško.

V okviru dvodnevnega obissa se bo programu z makedonskim ministrom pridružila tudi ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh. 

Dodaj odgovor